Overvannshåndtering på tak

Overvannshåndtering på tak

Vannet dreneres gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

arrow_downward

Vi leverer takløsninger som gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Med økt urbanisering, økt klimabelasting og mer ekstrem nedbør klarer ikke dagens overvanns- og avløpsnett  å håndtere overvannet. Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Ved å utvide takets funksjon, utnyttes eksisterende areal til overvannshåndtering. På den måten trenger man ikke investere i andre løsninger som krever nye arealer, og dette blir dermed den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.