Derfor bør du ta en helsesjekk på taket ditt

Derfor bør du ta en helsesjekk på taket ditt

Det kan vente ubehagelige og potensielt svært kostbare overraskelser dersom taket ikke har hatt løpende ettersyn og vedlikehold.

  • Ofte går det galt fordi taket rett og slett blir glemt i hverdagen og i det løpende vedlikeholdet av en bygning. Ute av syne, ute av sinn.
  • Ta tak i problemet med en takforvaltningsavtale fra oss. Da overlater du oppfølging og inspeksjon av taket til noen av Norges mest erfarne og kunnskapsrike takeksperter.
  • Vi blir takets fastlege: Vi undersøker regelmessig ihht avtale, tilstanden på taket for deg og behandler både milde symptomer og mer alvorlige sykdomstegn.
arrow_downward

Hva er takforvaltning?

Vi er ekspert på tak. Vi tilbyr tilstandsrapporter og takforvaltningsavtaler for eiendomsselskaper, selskaper med egne eiendommer (for eksempel kjøpesentre og butikker, logistikk- og lagerbygg), borettslag og sameier.

Tilstandsrapporter:
Våre tilstandsrapporter gir et bilde av nå-situasjonen på taket, blant annet forventet gjenværende levetid, tilstand på sluk, skjøter og gjennomføringer, kontroll av beslag og fuktkontroll. Vi ser også etter om sikringsutstyr er i tråd med forskriftene og gjør vurderinger av om taket tåler fremtidens ekstremvær.

Ettersynsavtaler:
Gjennom en ettersynsavtale får du regelmessig ettersyn av taket, og vil få et grunnlag for å forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering. Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, og behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser.

Service:
Ved service utbedrer og reparerer man feil og mangler som er oppdaget under ettersyn. Arbeidet er tilbudsbasert.

Sikring:
De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften. Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten.Spisskompetanse på tak

 

 

Bestill en taksjekk nå