SolarPlatform - Kontinuerlig og trygg kraftproduksjon på flate tak

SolarPlatform - Kontinuerlig og trygg kraftproduksjon på flate tak

Mange spør seg "når har vi tjent inn anlegget?" Men, det rette spørsmålet er "hvor mange år kan vi tjene penger på anlegget?" Som kunde hos Protan Entreprenør får du en takkonstruksjon som tåler vekten og påkjenningen av solcellepaneler. I tillegg kan du bestille skinner og stativ ferdig montert, klart for å legge på plass panelene.

arrow_downward

Utnyttelse av takflater med solcellepaneler

Solcelleinstallasjon på tak er blitt en populær løsning. Solceller er nøkkelen til en bærekraftig fremtid der vi reduserer karbonutslipp og senker energikostnadene. Men, hvordan skape en fremtids-og brannsikker løsning? Se filmen for å unngå de mange fallgruvene du kan gå i.

Filmen er resultatet av et samarbeid mellom Rockwoll, Sunday Power og Protan Entreprenør - jobber sammen om å gi kundene den beste løsningen!

Hvorfor velge SolarPlatform?

  • SolarPlatform - består av korrekt oppbyggelse av yttertaksløsningen levert med ferdig montasjesystem klar for montering av paneler.
  • SolarPlatform - er kompatibel mad alle ballasterte solenergi anlegg på både nybygg og rehabilitering.
  • SolarPlatform - garanterer tett tak etter endt solenergimontasje.
  • SolarPlatform - ivaretar alle synergieffekter ved å utføre taktekking samtid med installasjon av solenergianlegget.
  • SolarPlatform - kan monteres hele året, så å si uavhengig av værsituasjon.
  • SolarPlatform - er nøkkelen til en tidligere oppstart av din kraftproduksjon.
  • SolarPlatform - monteres kun av egne faglærte taktekkere.
  • SolarPlatform - med en vedlikehold og ettersynsynsavtale kan våre kunder få 20 års takgaranti.
  • SolarPlatform - utføres av Nordens største takentreprenør: Protan Contracting i Norge, Sverige og Danmark.

Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak.

Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering å installere solcelleanlegg fra Protan Entreprenør.

Samtidig vil et solcelleanlegg kreve riktig installasjon og riktig prosjektering for ikke å gjøre skade på eksisterende eller nye takflater og konstruksjon. Det er derfor viktig at taket er dimensjonert og tilpasset solcelleanlegget, samtidig som selve takflaten og taktekkingen forblir tett og uten punkteringer og andre skader.

Slik sparer du enda mer

Å lykkes med en god og langsiktig investering av kraftproduksjon på flate tak, handler om mer enn å beregne selve solcelleanlegget.

Ved å bruke Protan Entreprenør for utførelse av både yttertak og montasjesystem, ivaretar bestiller sine garantier for yttertakets levetid, tetthet og funksjon og dermed også kontinuerlig produksjon av kraft.

Det er også store synergieffekter ved å installere solenergipanelene parallelt med selve takmontasjen. Vi utnytter da alle rigg- og montasjekostnader optimalt, i samarbeid med valgt solenergileverandør.

Dette utføres med egne profesjonelle taktekkere som ivaretar sikkerhet, kvalitet og fremdrift på et profesjonelt nivå gjennom hele leveransen.

Derfor er god prosjektering viktig

Selve solcelleanlegget monteres med en ballastert løsning. Riktig prosjektering er viktig fordi solcelleanleggets vekt vil påvirke yttertakets bæreevne over tid.

Et solcelleanlegg kan i utgangspunktet installeres på et eksisterende tak, og da må man gjøre nye kalkuleringer og eventuelt tekke om eller gjøre andre nødvendige tilpasninger. For et eksisterende bygg med en stor takflate som uansett har behov for om tekking, vil det være en investering for fremtiden at yttertaket allerede er kompatibelt med et solcelleanlegg på sikt.

Øk solrefleksjon med Cool Roof

Protan Cool Roof er et system der det benyttes hvitt takbelegg med dokumentert høy solrefleksjonsverdi (SRI – Solar Reflectance Index) – og redusert kjøle behov.

Les mer om Protan Cool Roof her.

 

Foto: SOLTOP Energie

Vurderer du solenergi på ditt bygg? Ta kontakt!

Gard Brunsell1.jpg

Gard Brunsell

Salgs & markedsdirektør Protan Contracting