Attraktive uteområder for beboere og gjester

Attraktive uteområder for beboere og gjester

Trenden for både nye leilighetsprosjekter og hoteller går mot at takflaten skal utnyttes bedre

arrow_downward

Hoteller og leilighetskomplekser har mye til felles. Protan Entreprenør kan være en samarbeidspartner ikke bare for taktekkingen, men også sveising av membraner for terrasser, våtrom, parkeringshus og andre undergrunnsformål.

Trenden for både nye leilighetsprosjekter og hoteller går mot at takflaten skal utnyttes bedre for å skape attraktive uteområder for beboere og gjester, slik som takterrasser, takhager eller andre former for friområder.

I byene er det også attraktivt å løse overvannshåndtering oppe på taket i stedet for å måtte løse dette med graving og overvannsanlegg i grunnen. Grønne tak og solenergi er andre ting som blir stadig vanligere på tak på nye boligprosjekter.

Alt dette har Protan Entreprenør god kompetanse og erfaring for å løse, slik at man sikrer gode løsninger for materialvalg og fremdrift.

Protan Entreprenør Midt-Norge står for rehabilitering av 15.000 m2 takflater i Kolstadflaten borettslag, Trondheim.

Rehabilitering i borettslag

Vi har lang erfaring med å gjøre oppgraderingsprosjekter i borettslag og for andre grupperte eiendomsmasser.

Et godt eksempel er Kolstadflaten borettslag i Trondheim, der vi over en to-årsperiode har gjort omtekking og lagt nytt takbelegg på totalt 15.000 kvadratmeter på et stort blokkområde.

Vi er opptatt av å gjøre slike byggearbeider mest mulig skånsomt for beboerne, så vi planlegger fremdrift og finner gode løsninger i samarbeid med oppdragsgiver.

Rehabilitering av tak er både bærekraftig og økonomisk smart

Er taket ditt i ferd med å gå ut på dato? Vi kan tilby en gratis befaring.

Overvannshåndtering på taket

Protan Entreprenør er Norges mest erfarne taktekkervirksomhet når det gjelder å tekke tak som skal benyttes til overvannshåndtering gjennom vårt tette samarbeid med Protan AS.

Kan tekke i alt slags vær

Ved tekking med takbelegg og membraner av PVC (folie) bidrar vi til å oppfylle kravene til utslippsfri byggeplass, siden disse sveises med elektrisk varmluft. Ved denne sveisemetoden kan vi i praksis tekke tak i all slags vær og uavhengig av årstid - 365 dager i året. Dette bidrar til god fremdrift og lønnsomhet i ethvert byggeprosjekt.

Protan Entreprenør - en trygg og profesjonell partner

Protan Entreprenør er en profesjonell og pålitelig aktør innen taktekking og installasjon av membraner som tar arbeidsmiljø, HMS og kvalitet på alvor.

Sammen med hovedentreprenør og materialleverandører finner vi gode løsninger for taket som sikrer god fremdrift og høy kvalitet i prosjektet. Riktig materialvalg, god planlegging og prosjektering og profesjonell utførelse og prosjektgjennomføring sikrer ikke bare tett tak, men også lang levetid og trygghet for brukerne av bygningen.

Protan Entreprenør AS er ISO-sertifisert (ISO:9001 og ISO:14001), våre avdelinger har sentral godkjenning, er medlem av og oppfyller kravene for byggebransjens leverandørregister Startbank. Vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet – vårt interne HMS-slagord er «Alltid trygg».

Kontaktskjema - Protan Entreprenør