Rehabilitering av tak; Nytt tak over det gamle

Rehabilitering av tak; Nytt tak over det gamle

Alle tak må fornyes før eller senere. Taket er byggets viktigste fasade, og det er viktig at alle funksjoner opprettholdes i hele byggets levetid. Vannlekkasjer skaper store irritasjoner og kan medføre sopp og råteskader med konsekvenser for brukerne, og i verste tilfelle – driftsstans.

arrow_downward

Takrehabilitering: En viktig investering for eiendomsbesittere

Som eiendomsbesitter har du ansvaret for å opprettholde og vedlikeholde bygningen din. Et av de viktigste elementene som krever jevnlig oppmerksomhet er taket. Taket er en av bygningens første forsvarslinjer mot vær og vind, og det er derfor viktig å sikre at det er i god stand. Hvis taket blir forsømt, kan det føre til en rekke alvorlige problemer som vannlekkasjer, fuktskader og til og med strukturelle problemer.

Rehabilitering av tak er en prosess der man gjennomfører nødvendige reparasjoner, forsterkninger eller erstatninger for å gjenopprette takets funksjonalitet og forlenge levetiden. Denne prosessen er spesielt viktig for eldre bygninger eller bygninger som har blitt påvirket av ekstreme værforhold. Her er noen grunner til hvorfor takrehabilitering bør være en prioritet for eiendomsbesittere:

 • Beskyttelse av eiendommen
 • Økning i eiendomsverdien
 • Energibesparelser
 • Forebygging av langsiktige skader

Enova gir støtte til borettslag til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan man lettere velge fremtidsrettede energiløsninger. Søknadsskjema finner du på www.enova.no.

En lønnsom mulighet for entreprenører

Som entreprenør innen byggebransjen er det viktig å være oppmerksom på ulike områder hvor du kan tilby tjenester og skape verdifulle muligheter. Rehabilitering av tak er en slik mulighet som kan være både lønnsom og etterspurt. Taket er en essensiell del av ethvert bygg, og det er mange grunner til hvorfor kunder søker hjelp med takrehabilitering. Her har du muligheten til skape gode og langvarige kundeforhold ved å skape:

 • Energibesparende løsninger
 • Rekreasjonsområder på taket med grønne tak
 • Lengre levetid for taket
 • Bærekraftige og miljøvennlige bygg i by- og lokalmiljøet

Før omtekkingen starter

For å oppnå et godt resultat ved rehabilitering av tak, er det avgjørende at alle elementer i takkonstruksjonen vurderes og utbedres ved behov. Det bør derfor foretas en tilstandskontroll i forkant som avklarer følgende:

 • Tilfredsstiller taket ditt dagens krav til isolasjonstykkelse?
 • Er taket konstruert for økte snølaster?
 • Er takets avvanning tilfredsstillende dimensjonert?
 • Har taket tilfredsstillende fall?
 • Tilfredsstiller taket dagens krav til brann?
 • Kan taket inspiseres og vedlikeholdes på en sikker måte?
 • Er noen av tiltakene søknadspliktige?

Spesialprodukt for rehabilitering

Protan EX er et ett lags takbelegg og vårt spesialprodukt for rehabilitering av tidligere tekkede tak. Det er utviklet for et nordisk klima og tåler temperatursvingninger i takoverflaten på mer enn 100 gr. C. Dette ett lags takbelegget legges over gammel taktekning og kan monteres i all slags vær. Det leveres med et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger. Viktige detaljer til sluk, ventilasjonskasser, renner og parapeter ivaretar tetthetsfunksjonen på en sikker måte. I kombinasjon med Protans profiltekning på skrå og buede flater kan en utenpåliggende profil skape dybde og liv i takflaten. Dette er et meget godt alternativ til trekantlekter og båndtekking.

Metoder for rehabilitering av tak:

Rehab-Ballastert-tak-uten-tilleggsisolering.jpg
Ballasterte tak uten tilleggsisolering
Rehab-Gammel-singel-fjernes-tilleggsisolering.jpg
Gammel singel fjernes, tilleggsisolering
Rehab-Tilleggsisolering-pa-betongunderlag.jpg
Rehab-Uten-tilleggsisolering-pa-betongunderlag.jpg
Uten tilleggsisolering på betongunderlag
Rehab-Vakuumtak-med-tillegsisolering-pa-betongunde.jpg
Vakuumtak med tilleggsisolering på betongunderlag

Sluk og nødoverløp

Eksisterende sluk kan i mange tilfeller gjenbrukes, men må vurderes i samarbeid med takentreprenør eller rørlegger. Det kan i mange tilfeller benyttes innstikksluk.

Ved rehabilitering av tak anbefales det å montere nødoverløp, som også vil varsle tette sluk på takene. Nødoverløp plasseres typisk i enden av lavpunkt f.eks. 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Brann og forsikringsregler

Ved omtekking av taket må oppdragsgiver vite hvilke forholdsregler som gjelder for varme arbeider ved taktekking.

Taktekkere skal være sertifisert for Varme Arbeider og kunne fremlegge gyldige sertifiseringsbevis.

Takentreprenør skal fremlegge gyldig ansvarsforsikring som dekker ansvar knyttet til tekningsmetoden.

Se også byggeiers brannforsikring i forhold til bruk av åpen flamme.

Tilleggsisolasjon, u-verdi og fall

Tilleggsisolering ved renovering av tak er sannsynligvis det enkleste energisparetiltaket med den korteste nedbetalingstiden for et eksisterende bygg. I forbindelse med omtekking av taket, anbefaler vi at dette vurderes. Med en forventet levetid på minst 25 – 30 år er det lenge til neste gang det er gunstig å gjøre dette igjen. Som en bonus vil også innemiljøet forbedres.

Protan bistår gjerne med U-verdiberegning og falloppbygging for å bedre avrenningen på taket. Isolasjonen kan legges «jevntykt» dersom det er fall i underlaget. Der underlaget er tilnærmet horisontalt, kan fallisolasjon tilbys. Fallisolasjonen legges mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedring mot sluk

All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykkfastehetskrav etter bruken av flaten. Tilleggsisolering kan medføre økte snølaster. For å unngå overbelastning på taket må dette beregnes av rådgivende ingeniør.

Etterisolering kan også gi behov for å forhøye oppkanter og parapeter. Dette kan være et søknadspliktig tiltak og vi anbefaler derfor å avstemme dette med kommunen.

Ved tilleggsisolering brukes Protan SE sammen med relevant migreringssperre på samme måte som for nybygg, avhengig av type isolering som brukes. I de fleste tilfeller benyttes mineralull som tilleggsisolering ved renovering.

Ta kontakt med oss i Protan - vi bistår gjerne med U-verdiberegning, falloppbygging og tilleggsisolering.

Ta kontakt

Gard Brunsell1.jpg

Gard Brunsell

Salgs & markedsdirektør Protan Contracting
Tom_henry.jpg

Tom-Henry Ludviksen

Avdelingsleder Bodø
Ivar Elvebakken.jpg

Ivar Elvebakken

Regionsjef Troms /Ofoten
Per Olav Hansen - Avdelingsleder Gjøvik

Per Olav Hansen

Avdelingsleder Gjøvik
Vidar Grindal - Regionleder Øst

Vidar Grindal

Regionleder Øst
Joar Løland - Avd. leder Stavanger og Haugesund

Joar Løland

Avd. leder Stavanger og Haugesund
Joakim A. Vatne - Regionsjef Bergen & Sogn og Fjordane

Joakim A. Vatne

Regionsjef Bergen & Sogn og Fjordane
Eskil Sjøflot - Regionsjef Midt-Norge

Eskil Sjøflot

Regionsjef Midt-Norge