Solceller på et stort tak er en god investering

Solceller på et stort tak er en god investering

Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering å installere solcelleanlegg fra Protan Entreprenør.

arrow_downward

Høye strømpriser og det grønne skiftet har ført til en eksplosiv etterspørsel etter løsninger for solenergi på både nye og eksisterende tak.

Særlig på logistikk- og lagerbygninger, større haller og andre eiendommer med store, flate tak vil det være en god investering å installere solcelleanlegg fra Protan Entreprenør.

Samtidig vil et solcelleanlegg kreve riktig installasjon og riktig prosjektering for ikke å gjøre skade på eksisterende eller nye takflater og konstruksjon. Det er derfor viktig at taket er dimensjonert og tilpasset solcelleanlegget, samtidig som selve takflaten og taktekkingen forblir tett og uten punkteringer og andre skader.

DJI_0143.JPG

LAGER OG LOGISTIKK: ASKO Oppland i Valdres med PVC-tak fra Protan og solenergianlegg levert av Sun-Net. Foto: Sun-Net.no

Slik sparer du enda mer

Ved å bruke Protan Entreprenør for prosjektering og utførelse av både yttertak og solenergisystem, ivaretar bestiller sine garantier for yttertakets levetid, tetthet og funksjon.

Det er også store synergieffekter ved å installere solenergipanelene parallelt med selve takmontasjen. Vi utnytter da alle rigg- og montasjekostnader optimalt, med profesjonelle taktekkere som ivaretar sikkerhet, kvalitet og fremdrift på et profesjonelt nivå gjennom hele leveransen.

20 års takgaranti når du velger oss

Protan Entreprenør AS kan i samarbeid med partnere innen solcellepaneler tilby en totalleveranse av tak med termoplastisk takmembran (også kalt takfolie eller PVC-takbelegg) og solcelleanlegg med 20 års takgaranti.

Forutsetningen er at Protan Entreprenør står for prosjektering, optimalisering og montasje av hele takets oppbygging, inklusive selve solpanelinstallasjonen.

Derfor er god prosjektering viktig

Selve solcelleanlegget monteres med en ballastert løsning. Riktig prosjektering er viktig fordi solcelleanleggets vekt vil påvirke yttertakets bæreevne over tid. Dette må det tas hensyn til ved innfestingen av takmembran og hvordan de underliggende isolasjonssjiktene er bygget opp.

Et solcelleanlegg kan i utgangspunktet installeres på et eksisterende tak, og da må man gjøre nye kalkuleringer og eventuelt tekke om eller gjøre andre nødvendige tilpasninger. For et eksisterende bygg med en stor takflate som uansett har behov for omtekking, vil det være en investering for fremtiden at yttertaket allerede er kompatibelt med et solcelleanlegg på sikt.

Solceller-knust.jpg

Foto: Solbes.no


Hva kan gå galt med solenergi på tak?

Når flere aktører må bruke yttertaket for sine installasjoner, vil risikoen for skader på takmembran øke betydelig.


Å utføre en reparasjon på et tak som er tildekket med solpaneler vil være utfordrende og veldig tidkrevende. Det kan også oppstå tvil over hvem som har ansvaret for skaden.

Ved å forholde seg bare til Protan Entreprenør for hele leveransen, vil bestilleren ha bare én part å forholde seg til, og ansvaret for yttertaket er vårt.

Solcellemoduler er laget for et verdensmarked der snø på solcellemoduler ikke er så relevant. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i de lokale lastforutsetningene, eventuelle fonnelaster samt vindberegninger for yttertakets innfestning for å unngå deformasjon og skader i både paneler og yttertaksmembran.

Protan Entreprenør kan ta ansvaret for å prosjektere de løsningene som kreves som en del av sin leveranse, slik at byggherre kan være trygg.

 

Vurderer du solenergi på ditt bygg? Ta kontakt!

Gard Brunsell1.jpg

Gard Brunsell

Salgs & markedsdirektør Protan Contracting