Ventiflex Tunnel Ventilation Calculator

Verktøyet Ventiflex ventilasjonskalkulator er et enkelt hjelpemiddel for å beregne anbefalt diameter på ventilasjonsrør til et tunnelprosjekt.

Ventiflex ventilasjonskalkulator

Verktøyet Ventiflex Ventilasjonskalkulator er et enkelt hjelpemiddel for å beregne anbefalt diameter på ventilasjonsrør til et tunnelprosjekt.

Ventiflex ventilation calculator for tunnels

Et enkelt hjelpemiddel

Kalkulatoren gir i tillegg anbefalt viftestørrelse og forventet lufttrykk for tilførsel av nødvendig frisk luft til stuff. Kalkulatoren er basert på SIA-anbefalinger og gjeldende europeiske normer for tunnelventilasjon. Derfor er blant annet returlufthastigheten automatisk satt til 0,5 m/s.

Tre nøkkelparametere

Du trenger bare å oppgi tre nøkkelparametere for at kalkulatoren skal gjøre beregninger:

  • Tunnelens tverrsnitt
  • Tunnelens lengde
  • SIA-klasse

Med den kvaliteten Ventiflex tilbyr, anbefaler vi å bruke klasse S for TBM-tunneler og klasse A for tradisjonelt (D&B) drevne tunneler.

Retningsgivende

Ventiflex Ventilasjonskalkulator er et retningsgivende verktøy. Det vil derfor i de fleste tilfeller være nødvendig med en mer detaljert beregning for å kvalitetssikre riktig dimensjonering av ventilasjonsbehovet.

Klikk her for å åpne kalkulatoren

Du trenger bare å oppgi tre nøkkelparametere for at kalkulatoren skal gjøre beregninger:

  • tverrsnitt
  • lengde
  • SIA-klasse