Union Scene, Drammen

For eiendomsselskapet Entra er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Vannfordrøyningsløsningen Protan BlueProof var derfor et naturlig valg da taket skulle rehabiliteres.

Kulturhus
Vannfordrøyningstak
Drammen
Protan BlueProof
650 kvadratmeter
Entra Eiendom

Entra Eiendom er eier av det gamle fabrikkbygget som i dag huser Union Scene. Bygningen ble rehabilitert i 2017, og det ble da valgt å legge 600 kvadratmeter med BlueProof-tak. Løsningen har to sluk. Det betyr at taket kan lagre og fordrøye inntil 180 tonn med regnvann. 

Protan Entreprenør Drammen stod for rehabiliteringen av taket, og Protans verktøy Vindlastberegning og BlueKalk ble benyttet for å sikre at taket motstår de vindkrefter det utsettes for, og for å sikre en optimal prosjektbeskrivelse.