Passivhus med grønt tak, prosjektert og oppført etter TEK10.

Nybygg, skole
Ekstensivt grønt tak, sedumtak
Klepp
Lett-Tak med asfalt takbelegg, tildekket med sedumplanter
3000 kvm
Jærentreprenør

Tu skule er et passivhus, prosjektert og oppført etter TEK10. Dobbeltkrummet tak med sedum for å bidra til vannfordrøyning på taket. Protan Entreprenør Rogaland AS har ferdigstilt dette taket i samarbeid med Lett-tak Systemer for Jærentrepenør.