Ottestad flerbrukshall

Stange kommune valgte grønt tak til sin nye flerbrukshall

Idrettshall
Ekstensivt grønt tak, sedumtak
Ottestad, Norge
Protan SE Titanium+ og sedumplanter
2900 kvm
Stange kommune

Ottestad i Stange kommune i Hedmark har fått en ny, flott idrettshall. Idrettshallen er en flerbrukshall og Protan Entreprenør avd. Gjøvik har tekket taket som er på 2900 kvm. Taket er et sedumtak tekket med Protan SE Titanium+. Det har en avrundet utforming med en helling på 25-26 grader på den ene siden. På det bratteste heller taket 42 grader. Det var mange kubikkmeter med isolasjon som skulle legges, og logistikk og HMS-hensyn var en utfordring.

Oppdragsgiver vare Stange kommune, hovedentreprenør var Eco Sør og arkitet var Anderssen + Fremming