Ladetorget

Ladetorget med nytt tak fra Protan Entreprenør avd. Midt-Norge

Butikksenter
Vakuumtak?
Trondheim
Protan SE
3000 kvm
TPC Eiendom/Horneberg Bygg AS

Bygget ble rehabilitert i 2017, og Protan Entrepren├Şr stod for omtekkingen av taket. Taket ble tekket med Protan SE, Omegaprofiler og vakuumtak.