Innseilingå

Leilighetskompleks ved innseilingen til Stavanger

Boligblokker og parkering
Sedumtak og terrasser med treplattinger
Stavanger
Protan SE Titanium+ og Protan G
5 blokker, totalt 2500 kvm og parkeringsområde på 3500 kvm.
Skanska Norge bAS bolig og Novaform AS

Ved innseilingen til Stavanger sentrum stod det i 2017 ferdig 5 boligblokker med tilhørende ute- og parkeringsområde. Protan Entreprenør Rogaland har isolert og tekket tak på blokkene, samt dekke under terrassegulv.