Forus

Kontorbygg med 10.000 arbeidsplasser

Kontorbygning, 1000 kontorarbeidsplasser
Singelbelastet
Forus, Sola kommune
Protan G på hovedtak og Protan GG på parkeringsdekket
4500 kvm
Skanska Norge AS

Skanska Norge og Apply TB har oppført dette kontorbygget på 25.000 kvm. Protan Entrepenør Rogaland AS har stått for byggetidstekking/isolering og tekking av alle takflater og membraner.