Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Protan Entreprenør Midt-Norge har levert taket til Norges største hotellinvestering på 25 år.

Hotell
Eksponert tak
Trondheim
Protan Exposed Roof SE 1,8 mm + Protan Membrane GG
8500 kvm
Skanska Norge

Protan Entreprenør Midt-Norge AS, avd. Trondheim har levert produkter og løsninger, og tekket taket til nye Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Taket er tekket med Protan SE 1,8 mm og Protan GG.

Hotellet er et signalbygg i Trondheim og inneholder ca 400 rom samt en stor kongressal.

Bygget  fremstår som et stjerneformet kompleks, med fire bygg og en konferansesal. Hotellet driftes av hotellkjeden Choice og det er Skanska som er entreprenør for prosjektet.