CC Drammen

Gamle CC Drammen åpnet allerede i 1967, og regnes som et av de første kjøpesentrene i Norge. Nå har senteret gjennomgåttt en total forvandling, og Protan Entreprenør har stått for takarbeidene.

Kjøpesenter
Eksponert tak
Drammen
Citycon

Gamle CC Drammen åpnet allerede i 1967, og regnes som et av de første kjøpesentrene i Norge. Den gangen bestod senteret av rundt ti bygningskropper. Den eldste av dem er fra 1800-tallet.2016 ble 5.000 kvadratmeter av det gamle senteret revet, store deler av de gjenværende 12.000 renovert, og det ble oppført 8.000 kvadratmeter nybygg. Inkludert kontor og logistikkarealer er senteret i dag på totalt 20.000 kvadratmeter. Nybygget er et BREEAM-prosjekt med karakter «very good». Det legger sine føringer, både for miljøriktig materialvalg, isolasjon, innemiljø og uteområder.

Protan Entreprenør Drammen har stått for taktekkingen og parkeringsdekket på det rehabiliterte kjøpesenteret. 

Se også omtale av prosjektet på bygg.no

Bilder: bygg.no og Protan AS