Helgeland smolt

Helgeland Smolt sitt nye anlegg i Rødøy i Nordland er et av verdens største i sitt slag.

Smoltanlegg
Eksponert tak
Rødøy, Nordland; Norge
Protan SE 1,2 og Protan SE 1,6
14 000 kvm
Overhalla betong

Bygningen er 13.000 kvadratmeter stor og tilpasset smoltens alder og størrelse. Anlegget inneholder syv avdelinger fra klekkeri til påvekst.

Protan Tak AS, avd. Bodø er stolt entreprenør og har tekket smoltanlegget med prefabrikkerte flak i 4 meters bredde av Protan SE 1,2 mm på flatene. I renner har de brukt Protan SE 1,6 mm i 2 m bredde. De har brukt både Protans unike vindlastberegningsverktøy, ProKalk og ProPlan i dette prosjektet.